Izink textile paint

Before washing, iron the fabric 5 minutes to fix the paint.

Nos produits Izink textile paint

Set of izink textile paint tools

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml

Izink textile paint - 80ml